Slide Left Slide Right

BUDVA.net

Naša nova prezentacija dolazi uskoro

Budva.net koristiće se kao multimedijalni on-line katalog cjelokupne turističke ponude na području Budvanske rivijere, koji ima za cilj da uz nove sadržaje postavi nove standarde u oblasti internet marketinga. Specijalno dizajnirane pojedinačne prezentacije vašeg poslovnogpoduhvata koje za sada obuhvatajunaziv, opis, cijenu, lokaciju, video snimke,pridruživanje dokumenata, 3d prikaz, lokaciju na mapi, integraciju sa booking sistemima, integraciju sa društvenim mrežama. U cilju stvaranja boljeg vizuelnog identiteta, a u skladu sa potrebama, Vaša ponuda će biti predstavljena od strane profesionalnih fotografa. Portal Budva.net će biti dostupan na nekoliko svjetskih jezika.